Tìm kiếm trên 5616 Ý kiến VCCI

Ấn phẩm tiêu biểu

Tìm kiếm ý kiến VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước

Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường Trả lời Công văn số 5544/BTNMT-TNN ngày 20/09/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp ý Dự…

15:35 02-12-2022